ÇOCUKTA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

OKUL DERSLERİNDEKİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ NELERDİR?

Ø Ders başarısına etki eden birçok durum vardır.Başarısızlık,çocukların sosyal ve psikolojik dengesini etkiler.böylece aile ile ilişkilerinde bozulmalar söz konusu olabilir. Ders başarısızlığı, çocuğun özgüvenini olumsuz yönde etkileyebilir.

Ø Ders başarısızlığının en büyük nedeni;çocuğun sorumluluklarını bilmemesi ve buna bağlı olarak çalışma saatlerini düzenleyememesidir.

Ø Ders başarısına etki eden diğer nedenler arasında çocukta görülen depresyon,uyum bozuklukları,aile ilgili problemler,stres etkenleri,anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik durumlar önemli rol oynar.

  Ø Ders başarısı ile ilgili olarak çocukların bu tür sıkıntıları var iken anne babaların onlara karşı aşırı ilgisiz ya da çok ilgili davranmaları, çocukların bu durumlarının devam etmesine neden olmaktadır.

ÇOCUĞUMUN OKUL BAŞARISININ ARTMASI İÇİN NELER YAPMALIYIM?

Sorumluluk duygusunun artması için daha küçük yaşlardan itibaren ona görevler vermek ve bu görevleri takip etmek önemlidir.Çocuğa verilen sorumluluk, onun bazı konularda kendiliğinden düşünmesini sağlar.

Ø       Yaşına uygun yapabileceği görevler veriniz:

                        Bu görevler özellikle çocuğun bireysel gelişimini uygun bir şekilde hızlandıracak ve onu daha sağlıklı bir psikolojik gelişim düzeyine ulaşmasını sağlayacaktır.Yaşa uygun görevler,sorumluluk duygusunun artması ve gelişimin normal devam etmesi ile birlikte çocuğu ders başarısına olumlu yansıyacaktır.

 Ø       Kendine güvenmesini sağlayınız:

                        Çocuğun derslerinin üstesinden gelmesi için özgüveninin yerinde olması gerekmektedir. Özgüveni yerinde olan çocuklar derste daha aktif ve katılımcı olmakta,ders içersinde kendilerini rahatlıkla ifade edebilmektedirler.

 Ø       Ondan yapamayacağı şeyleri istemeyiniz:

                        Çocuklardan yapamayacağı görevlerin istenmesi onlarda yetersizlik, başarısızlık ve güvensizlik duygularını artırmaktadır.Yapamayacağı şeyler konusunda ısrarcı olmamalı, çocukları iyi tanımaya çalışarak yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmalıyız.

 Ø Onun ile birlikte vakit geçirin, oyun oynayın kendini ifade etmesini sağlayınız:

                       İlk önce çocuğunuzla oyun oynamalısınız. Bu her yaş için önemlidir. Ben bilmem işim var diyip kenara çekilmek olmaz. Bu durum onu stresinin azalmasına,derse yeteri kadar vakit ayırmasına yardım eder. Her zaman eğlenerek öğrenmek daha etkili bir yöntemdir. Kendine güveni artar. Kendine güveni olan ve kendini rahat ifade eden çocuk da birçok derste başarılı olacaktır.Onunla geçirilen zamanlar, iyi diyaloga neden olacak ve sizin onu ders konusunda yönlendirmenizi kolaylaştıracaktır.

 Ø Okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendiriniz:

                        Derse karşı gösterilen başarıların,okulda o gün için sıradan bile sayılabilecek başarının ( parmak kaldırma, kalkıp ders anlatma) anne baba tarafından desteklenmesi ve övgü dolu sözler ile karşılık alması, çocuğun derse karşı ilgisini artıracaktır.

 Ø Ona her zaman cesaret veriniz,onu destekleyiniz:

                        Derste veya herhangi bir olumlu aktivitede cesaretlendirilen ve teşvik edilen  çocuklarda derse karşı ilgi fazla olur. Çocuğun üzerine aldığı sorumluluklar da dahil olmak üzere ,cesaretlendirilmesi ,onaylanması onu başarısında önemli bir noktadır. “Sen başaramazsın “ mesajı çocuğun kendine karşı güvenini oldukça azaltacaktır.

 Ø   Öğretmeni ile onun hakkında sık sık iletişime giriniz:           Öğretmenler ,okul içersinde öğrencileri doğrudan gözlemleme imkanı bulmaktadır. O nedenle öğretmenlerin gözlemlerini dikkate almak, problemlere ortak müdahalede bulunmak ve öğretmenin ders konusunda desteğini almak oldukça önemlidir.Öğrencinin yanında, öğretmenini eleştiren konuşmaları kesinlikle yapmamaya çalışınız. Öğretmenine güveni sarsılan çocuğun derslerini sevmesi beklenemez.

 Ø  Hayatta düzenli ve programlı olmasına yardımcı olunuz:

    Özellikle küçük yaştan başlayarak çocukların düzenli ve programlı olmaları için önlemler almak gerekir. Bu önlemler ailece alınırsa daha etkili olur.Programsız olan bir evde, çocuktan program beklemek biraz anlamsız olacaktır.Evin programını düzenledikten sonra çocuğunuzdan da program bekleyebilirsiniz

Ø   Aile içi huzuru ve sevgi ortamını onu için hazırlayınız:    

    Mutlu ve huzurlu bir aile ortamı çocuğa farkında olmadığı birçok kazanç sağlar. Aile içi huzur ortamında eşlerin karşılıklı sevgi ve saygı duyduğu bir yuvada çocuklar da kendini mutlu ve huzurlu hissedecek, yaşlarından beklenen görevleri üstlenebilecektir.Diğer yandan evde huzuru ve mutluluğu bulamamış çocuklar derste konsantre olmakta zorlanırlar.

 Ø Onu okumaya teşvik ediniz,okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olunuz:

                        Ders başarısının kazanılmasında,özellikle okuma alışkanlığı önemlidir.Ancak okuma alışkanlığının daha okul öncesi dönemden başlatılması,küçük yaşta bu güzel alışkanlığın bilinç altına yerleştirilmesi gerekmektedir.

Ø Derslerine engel olabilecek isteklerini,uygun bir şekilde sınırlayınız:

                        Bazı çocuklar ders dışı dinleme ve eğlenme konularında oldukça fazla zaman harcarlar. Bunun önüne mutlaka geçilmelidir. Bu durum çocukların isteğine bırakıldığı taktirde zaman boşa geçecek ve programsız bir insan ortaya çıkacaktır. Çocuğun ders dışında dinleyeceği,oynayacağı zaman boşlukları mutlaka olmalıdır. Ancak bu boşluklar belli bir plan dahilinde dengelenmelidir.

 Ø Onu ders ve sınavlar konusunda paniğe sevk etmeyiniz :  

   Bazı anne babalar ders başarısı konusunda çocuğu paniğe sevk etmektedir. Bu panik, çocuğun stres ve gerilimini artırarak ders konusunda hata yapmasına ,performans kaygısı çekmesine neden olur.

 Ø Yaşıtları ve başkaları ile onu kıyaslamayınız :

              Kıyaslama çocukların en sevmedikleri ve kişilik gelişimi üzerinde en olumsuz etkiye sahip olan etkenlerin başında gelir. Bu konu çocuğa dolaylı olarak” sen başarısızsın” “sen kötüsün,o iyi” mesajı vermektedir. Bu nedenle bu mesajdan kaçınmak gerekir. Unutulmamalıdır ki çocuğun kişilik ve özgüven gelişimi açısından kıyaslama yapmak , olumsuz bir durumdur.

Ø Onun hobilerini artırınız,ders dışında aktiviteler ile ilgilenmesini sağlayınız:

                        Bu ona özgüven gelişimi, verimli çalışma ,arkadaş ilişkilerinin gelişmesi ,uzun vadede stersin azalması gibi konularda yardımcı olacaktır.

 Ø Anne ve babanın yalnız birinin okul konusunda desteğinin tam olarak yeterli gelmeyeceğini, her iki ebeveynin birlikte gereken önemi vermesi gerektiğini unutmayınız:

          Ülkemiz şartlarında, genelde anneler çocuk eğitimini üstlenmektedirler. Bu durum annelerin sorumluluğunu artırdığı gibi tek başlarına çoğu zaman yetersiz a gibi bir olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. O nedenle hem anne hem de babanın ders ve okul konusunda ortak ilgisi gerekmektedir.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !